• Mer kontroll! – Pradaxa® har nu en specifik antidot
  Praxbind® (idarucizumab) – omedelbar, fullständig och ihållande reversering av Pradaxa®.1,2
 • Klinisk erfarenhet vid antikoagulationsbehandling – omfattande kliniska data för Pradaxa®
  Effekt och säkerhetsprofil har bekräftats av FDA.5
 • Praxbind® (idarucizumab) – omedelbar, fullständig och ihållande reversering av Pradaxa®.1,2
  Pradaxa® – den enda NOAK som har en specifik antidot.1,8-10REFERENSER: 
 1. Praxbind produktresumé, fass.se
 2. Pollack CV et al. N Engl J Med 2015 Aug 6; 373(6):511-520
 3. Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-51 [Erratum: N Engl J Med 2010 Nov 4;363:1875-6 och N Engl J Med 2014;371(15):1464-5]
 4. Connolly SJ et al. Circulation 2013;128(3):237-243.
 5. Graham DJ et al. Circulation 2015;131(2):157–164.
 6. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(7):650–656.e5.
 7. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(4):329–336.e4.
 8. Pradaxa produktresumé, fass.se
 9. Xarelto produktresumé, fass.se
 10. Eliquis produktresumé, fass.se
 11. Seeger JD et al. Presented at AHA 2014.
 12. Villines TC et al. Presented at AHA 2014.
 13. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015;4(4):e001798.
 14. Abraham NS et al. BMJ 2015;350:h1857.
 15. Roger VL et al. Circulation 2011;123:e18–e209.