Kontakt


Kontaktuppgifter till Boehringer Ingelheim

Postadress
Boehringer Ingelheim AB
Box 47608
117 94 Stockholm

Besöksadress
Liljeholmsstranden 3
117 43 Stockholm
Telefon (vx): 08-721 21 00

Mailkontakt för Medicinska frågor
info.sto@boehringer-ingelheim.com

Mailkontakt för Övriga frågor
PMCardioWeb.SE@boehringer-ingelheim.com