Material

Dokument för nedladdning

Det material som listas nedan har tagits fram för att ge dig praktisk och relevant information om hur Pradaxa används. Ladda gärna ned materialet för egen användning i enlighet med våra användarvillkor. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på Boehringer Ingelheim.


Produktresumé godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och giltig inom EU.

Informationbroschyrer för patienter som behandlas med Pradaxa
Praxbind användarguide

En praktisk guide för hantering, förberedelse och administrering av Praxbind.


SSTH's kliniska råd

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas uppdaterade klinkiska råd vid behandling med nya orala antikoagulantia. Guiden tar bland annat upp hantering av akut blödning och akut kiriugi, förfarande vid olika ingrepp samt återinsättning av antikoagulantia efter kirurgi.


Pradaxa Doskort

Lathund för insättning och behandling.


Pradaxa Förskrivarguider