Material

Ladda ned videor

I detta bibliotek finns en samling videor som riktar sig till sjukvårdspersonal, och vårdgivare

Expertutlåtanden: Anders Själander, docent och överläkare vid Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus
Expertutlåtanden: Jan- Erik Karlsson, överläkare och neurolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset
New reversal options for patients on anticoagulation – patient cases?
Peter Verhamme, Professor, Vascular Medicine and Haemostasis, University Hospitals Leuven, Belgium
Expertutlåtanden: Fredrik von Wowern, MD, PhD, överläkare vid Skåne Universitetssjukhus, Malmö
Nya behandlingsmöjligheter inom strokesjukvården: Rebecca Undén Göransson, överläkare och strokespecialist vid Danderyds SjukhusBeställ / Ladda ner artiklar

Detta bibliotek innehåller en samling vetenskapliga publikationer för sjukvårdspersonal. Ladda gärna ned materialet för egen användning i enlighet med våra användarvillkor. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på Boehringer Ingelheim.

RE-VERSE AD

Läs om interimsresultaten i den globala pospektiva kohortstudien i fas III som syftar till att undersöka behandling med Praxbind hos dabigatran-behandlade patienter som drabbats av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behöver akut kirurgi/brådskande procedurer.

RE-VERSE AD, artikel
Beställ artikel

RE-VERSE AD rational och design

Här kan du lära dig mer om rational och design bakom den globala fas III-studien som syftade till att undersöka behandling med Praxbind hos dabigatran-behandlade patienter som drabbats av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behövde akut kirurgi/brådskande procedurer.

RE-VERSE AD rational och design
Beställ artikel

FDA-analysen av Medicare

I en pågående genomgång av Pradaxa har den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) genomfört en studie på mer än 134 000 Medicare-patienter i åldern 65 år eller äldre, där Pradaxa jämförs med warfarin avseende risken för stroke, blödning, hjärtinfarkt och död. Läs resultaten här.

FDA-analysen av Medicare, artikel
Beställ artikel