Material

Ladda ned videor

I detta bibliotek finns en samling videor som riktar sig till sjukvårdspersonal, och vårdgivare

Så här fungerar PRAXBIND®
Ladda ned
Administrering av PRAXBIND®
Ladda ned
Nya behandlingsmöjligheter inom strokesjukvården: Rebecca Undén Göransson, överläkare och strokespecialist vid Danderyds SjukhusBeställ / Ladda ner artiklar

Detta bibliotek innehåller en samling vetenskapliga publikationer för sjukvårdspersonal. Ladda gärna ned materialet för egen användning i enlighet med våra användarvillkor. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på Boehringer Ingelheim.

RE-VERSE AD

Läs om interimsresultaten i den globala pospektiva kohortstudien i fas III som syftar till att undersöka behandling med Praxbind hos dabigatran-behandlade patienter som drabbats av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behöver akut kirurgi/brådskande procedurer.

Beställ artikel

FDA-analysen av Medicare

I en pågående genomgång av Pradaxa har den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) genomfört en studie på mer än 134 000 Medicare-patienter i åldern 65 år eller äldre, där Pradaxa jämförs med warfarin avseende risken för stroke, blödning, hjärtinfarkt och död.

Beställ artikel