Kontakt


Kontaktuppgifter till Boehringer Ingelheim

Postadress
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008
120 06 Stockholm

Besöksadress
Hammarby Allé 29
120 32 Stockholm
Telefon (vx): 08-721 21 00

Mailkontakt för Medicinska frågor
info.sto@boehringer-ingelheim.com

Mailkontakt för Övriga frågor
PMCardioWeb.SE@boehringer-ingelheim .com