Beställ material


Tack för ditt intresse för Pradaxa® och Praxbind®.

Maxantal för beställning är 30 stycken om inte annat anges. Kontakta din representant på Boehringer Ingelheim om du önskar särtryck


* Obligatoriska fält.